Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nhớ lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”

Cách đây 67 năm, vào ngày 27/2/1955, nhân dịp Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị. Bức thư với những nội dung sâu sắc, khoa học, mang tính định hướng chiến lược đã trở thành tài sản vô giá của ngành Y tế nước ta. Do ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27/2 hàng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”.

Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc năm 1955, Bác viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”. Nhớ lời Bác dạy, 67 năm qua, ngành Y tế huyện Thăng Bình đã phấn đấu, nỗ lực coi đây là phương châm hành động cao cả để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
      67 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành nguyên tắc cơ bản chỉ đạo mọi hoạt động của ngành y tế, là mục tiêu để mỗi cán bộ, nhân viên y tế rèn luyện phấn đấu. Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, cán bộ, nhân viên y tế có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí; hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ cán bộ y tế có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, từ Trung ương đến cơ sở, từ thành phố tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, âm thầm, tận tụy cống hiến vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi gia đình, góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước. Thực hiện những lời dạy của Bác Hồ gắn với trách nhiệm lớn lao của người Thầy thuốc đối với sức khoẻ của Nhân dân, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam không ngừng tu dưỡng đạo đức làm người, làm thầy thuốc. Rất nhiều thầy thuốc đã nêu gương sáng cho chúng ta học tập như các bác sỹ: Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm... và biết bao thầy thuốc, lương y khác cùng hàng nghìn tập thể, cá nhân y bác sĩ, cán bộ ngành y tế được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
     Ðến nay, mạng lưới y tế cơ sở đã được xây dựng rộng khắp, với 100% số xã và thôn, bản có cán bộ y tế hoạt động, 100% số xã thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, nước ta đã thực hiện được nhiều mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới đề ra. Ði liền với mở rộng cơ sở vật chất là chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Các bệnh viện đều được trang bị các loại máy móc dùng trong chẩn đoán và điều trị hiện đại, các công nghệ mũi nhọn của y học thế giới đang từng bước được ứng dụng ở nước ta như ghép tạng, mổ nội soi, mổ tim, mổ tách trẻ song sinh, thụ tinh nhân tạo... Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên hơn 73 tuổi; chúng ta đã tiến rất gần đến thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về lĩnh vực y tế. Đặc biệt, thời gian qua sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, gây tổn hại đến sức khỏe và sinh mạng của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, nhất là những người làm công tác y tế đã chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả để “không ai bị để lại phía sau” thì những tấm gương hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc làm sáng mãi phẩm chất cao quý “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” theo lời dạy của Bác Hồ.
      Đối với huyện Thăng Bình, thời gian qua, ngành y tế huyện đã quan tâm đầu tư nhân lực, vật lực, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác y tế, trong đó chú trọng củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực của y tế cơ sở, từ đó các chỉ số về chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Trạm y tế xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; đến nay 100% trạm Y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia; các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống bệnh xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế của huyện đã nỗ lực, chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và triển khai tiêm chủng thần tốc vắc xin,... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Thăng Bình thực hiện hoàn thành mục tiêu kép, vừa thích ứng an toàn trong điều kiện dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội.

    Thăm Bệnh xá Vân Đình (1963), Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu
Phát huy những kết quả đã đạt được, việc xây dựng chuẩn mực y đức “Lương y như từ mẫu” theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung giải pháp sau:
      Thứ nhất, tăng cường giáo dục y đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung giáo dục, xây dựng đội ngũ thầy thuốc trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sẵn sàng đem hết năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Phát triển ở người thầy thuốc tấm lòng nhân ái, ứng xử có văn hóa với bệnh nhân và đồng nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện y đức, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức người thầy thuốc, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng với vai trò “Lương y như từ mẫu”. 

      Thứ hai, tiếp tục xây dựng đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên”, giỏi về y thuật, y lý, sáng về y đức. Theo đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, bác sỹ, y tá, là những người có tình thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân. Phát huy tấm lòng yêu thương con người của các thế hệ thầy thuốc và coi đây sức mạnh nội sinh của y tế cách mạng Việt Nam, của người thầy thuốc cách mạng. Xử lý nghiêm minh với những trường hợp y, bác sỹ vi phạm pháp luật, đặc biệt vi phạm nguyên tắc, đạo lý trong ngành y.
      Thứ ba, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 -NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tăng cường năng lực trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phối hợp y dược học cổ truyền và y học hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị. Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử của ngành theo Thông tư số 07/TT-BYT, ngày 25/02/2020 của Bộ Y tế quy định về ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế và Quy định số 215/QĐ-BYT của Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
      Thứ tư, quan tâm đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ nhân lực y tế cơ sở; bố trí cơ cấu nhân lực hợp lý, đúng và đủ theo quy định, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; tăng cường đưa các dịch vụ y tế về cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến xã nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng, đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục, toàn diện; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
      Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, một lần nữa chúng ta nhận thức sâu sắc hơn lời dạy thiết thực, những tình cảm quý báu, những đóng góp to lớn của Bác đối với ngành Y tế Việt Nam. Mong rằng các thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác, tận tụy hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong hiện tại và tương lai, xứng đáng với sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tác giả: Xã Bình Chánh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000215287

Hôm nay: 5
Tuần này: 5
Tháng này: 2582
Năm này: 40269

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào