Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Chánh chuẩn bị cho công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 và Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 25/9/2022, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Chánh tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 và Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện chính sách giảm nghèo, … nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Ban nhân dân thôn, mà đứng đầu là đồng chí trưởng thôn.
Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 và Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo thực hiện mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn, giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trên địa bàn xã.
Trên cơ sở thống nhất giữa UBND và UBMTTQVN xã, ngày 25/9/2022 được chọn là ngày cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Chánh tham gia Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 và Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Mỗi điểm bầu cử được tiến hành tại nhà văn hoá của mỗi thôn, cử tri ở thôn nào thì bỏ phiếu bầu trưởng thôn và Thanh tra nhân dân ở thôn đó.Ảnh: Hội nghị cử tri giới thiệu người ra ứng cử trưởng thôn và thanh tra nhân dân
Để công tác Bầu cử đạt kết quả cao. Vừa qua, UBND xã Bình Chánh phối hợp UBMTTQVN xã đã tiến hành các quy trình bầu cử theo đúng luật định, cụ thể như tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027, Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Đối với các thôn, UBMTTQVN xã đã hướng dẫn Ban CTMT thôn tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn, Thanh tra nhân dân để thực hiện quyền dân cử, quyền ứng cử và đề cử. Đến thời điểm này, 4/4 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức xong hội nghị cử tri và được cử tri thống nhất cao theo nhân sự dự kiến. Các quy trình còn lại của công tác bầu cử đang được BCĐ bầu cử xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đảm bảo cho công tác Bầu cử diễn ra vào ngày 25/9/2022 (Chủ nhật)./.

Tác giả: Kim Loan

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000202821

Hôm nay: 87
Tuần này: 109
Tháng này: 11131
Năm này: 27803

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào