Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Chánh tuyên truyền thành lập THT, HTX

Sáng ngày 30.11, xã Bình Chánh phối hợp trường Chính trị Quảng Nam và Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp vừa và nhỏ tổ chức hội nghị tuyên truyền thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã (THT, HTX) và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Các nội dung tập huấn gồm:
- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;
- Luật HTX năm 2012;  Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025;
- Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025;
- Hướng dẫn số 339/HD-LMHTX về Hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thạc sĩ Phạm Thanh Tuấn-Trưởng Phòng đào tạo trường Chính trị Quảng Nam báo cáo nhiều nội dung tuyên truyền tại hội nghị

Hơn 60 cán bộ, hội viên nông dân, hội viên hội phụ nữ các khu dân cư trên địa bàn xã Bình Chánh tham dự. Tại đây, báo cáo viên triển khai hướng dẫn đến người dân các nội dung quy định về thành lập mới, hoạt động và các cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động của các THT, HTX. Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã giải đáp nhiều ý kiến của người dân về các nội dung có liên quan.
Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; là nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa kinh tế của địa phương phát triển bền vững.
Bình Chánh hiện có 1 HTX nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên kết sản xuất lúa giống hằng năm với công ty giống Thái Bình, qua 4 năm triển khai liên kết, HTX đã thực hiện chuyển giao các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền lợi sản xuất của người nông dân.

Tác giả: KIm loan

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000202849

Hôm nay: 115
Tuần này: 137
Tháng này: 11159
Năm này: 27831

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào