Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả xây dựng "khu dân cư NTM kiểu mẫu" tại thôn An Bình

Kết quả xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu" thôn An Bình.

 Thực hiện phương án xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 02/8/2017, đến cuối năm 2017, khu dân cư thôn An Bình, xã Bình Chánh đã thực hiện đạt 5/10 tiêu chí và đạt 41/58 chỉ tiêu, trong đó năm 2017 thực hiện đạt 4 chỉ tiêu (1.1.3: Cắm mốc đường trục thôn; 2.3 và 2.4: lắp đặt hệ thống điện đường; tiêu chí 5: Hộ nghèo).

     Sau khi phương án được phê duyệt, BCĐ KDC KM phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện các tiêu chí, phối hợp Ban phát triển thôn tổ chức họp dân triển khai Phương án được phê duyệt và Kế hoạch thực hiện theo lộ trình từng năm. Tổ chức lấy ý kiến huy động sự tham gia của nhân dân về thực hiện một số chỉ tiêu như lắp đặt hệ thống điện đường, trồng cây xanh trên các tuyến ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, xây dựng tường rào, cổng ngõ, di dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau, tham gia nộp phí thu gom rác thải theo quy định… Các ngành, đoàn thể xã được phân công phối hợp Ban phát triển thôn tổ chức rà soát các nội dung được phân công để xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động đến từng hộ dân. Lắp đặt pano tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn An Bình và 3 tuyến trục chính qua địa bàn thôn đồng thời mua 5 loa tuyên truyền cầm tay cho nhà văn hóa thôn và 4 tổ tự quản.
     BCĐ NTM xã phân công ngành công an, quân sự và các hội đoàn thể xã thực hiện lắp đặt biển tự quản và tổ chức tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã. Ban phát triển thôn mua giống cây và tổ chức trồng 150 cây sao đen, với khoảng cách cây cách cây 20 mét tại tuyến ĐH 10 từ Cầu cao tốc đến dưới nhà văn hóa thôn An Bình. Tổ chức họp dân triển khai thực hiện bê tông GTNT theo cơ chế hỗ trợ 30% kinh phí từ ngân sách huyện và lập danh mục đề nghị cấp trên hỗ trợ thực hiện 650 mét đường giao thông. Hoàn thành hệ thống thắp sáng điện đường trên địa bàn thôn An Bình gồm 4 tuyến. Ban nông nghiệp phối hợp Ban phát triển thôn tổ chức họp dân đăng ký thực hiện mô hình kinh tế vườn, lập cam kết với các hộ dân về việc hỗ trợ 5 triệu đồng/vườn sau khi nghiệm thu đạt hiệu quả. Kết quả có 20 hộ đăng ký thực hiện, trong đó có 4 hộ trồng tiêu và 16 hộ trồng cây ăn quả. Hướng dẫn nhân dân triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 đúng theo lịch thời vụ, BCĐ sản xuất nông nghiệp xã phối hợp thôn, tổ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thông báo hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu, bệnh định kỳ, đến nay cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang lạc tại Đồng Bé tổ 2 thôn An Bình trong vụ Đông Xuân 2017-2018, với diện tích 5,3 ha, 42 hộ thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông thôn mới năm 2017. Ban nông nghiệp xã phối hợp tổ trưởng tổ tự quản cấp giống lạc và phân bón theo định mức hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện đúng theo diện tích đăng ký. Duy trì và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả như làm bún khô, nấm rơm, dịch vụ cơ giới hóa, vận tải, du lịch và các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thôn. Trên địa bàn thôn còn 2 hộ nghèo thuộc chính sách BTXH, không còn hộ thuộc chính sách giảm nghèo cần vận động thoát nghèo. Xây dựng hàng rào nhà văn hóa thôn với chiều dài mặt trước 32,5 mét và đang thực hiện đúc trụ rào lưới thép gai các mặt bên, nâng cấp khu vệ sinh, xây dựng nhà để xe, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao và hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa thôn. Mua tủ đựng sách và tài liệu tại nhà văn hóa thôn theo kinh phí được phê duyệt. Phối hợp Hội Phụ nữ xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tham gia và nộp phí thu gom rác thải, đến nay đạt 100%. Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho nhân dân trên địa bàn thôn đồng thời lồng ghép trong ngày sinh hoạt 8/3 vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, không vứt xác súc vật chết ra kênh mương, khu vực công cộng. Mua 6 thùng rác phân bổ trên các tuyến đường qua địa bàn thôn phục vụ công tác thu gom, tập kết rác thải. 
      Ảnh: Xây dựng nông thôn mới tại thôn An Bình

Năm 2018 phấn đấu thực hiện đạt 6/10 tiêu chí (đạt thêm tiêu chí số 7 về Môi trường) và đạt 50/58 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (hoàn thành thêm 9 chỉ tiêu), cụ thể là các chỉ tiêu: Có biển báo giao thông đầu các trục thôn. Đường phải có tổ tự quản của thôn ở mỗi trục đường thôn. Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát; đường phải có tổ tự quản ở mỗi trục đường ngõ, xóm. Mỗi đoạn đường ngang qua nhà dân đều có phân giao cho các hộ giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch đẹp. Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn khang trang; khuyến khích làm hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa. Diện tích trồng cây xanh, trồng hoa của nhà văn hóa thôn tối thiểu là 20%. Có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương. Có tủ sách với trên 100 đầu sách các loại tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn. 100% hộ gia đình đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt bừa bãi xác động vật chết ra môi trường. Định kỳ tối thiểu 01 lần/tháng có tổ chức làm vệ sinh chung toàn thôn. Lập dự toán thực hiện và triển khai xây dựng các hạng mục theo phương án được phê duyệt. Triển khai công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ dân tham gia thực hiện các tiêu chí. Các ngành, hội đoàn thể xã phối hợp Ban phát triển thôn tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch vận động nhân dân thực hiện trong năm 2018 và năm 2019 các nội dung như: vận động hộ cải tạo vườn tạp; xây dựng hàng rào, cổng ngõ; di dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau; xây dựng hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường; mua BHYT theo hộ gia đình; trang bị tủ thuốc y tế hộ gia đình; thực hiện các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”. 
     UBND xã Bình Chánh đã đề ra những nhiệm vụ và giải giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí đã đề ra. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Chánh nói: "Để thực hiện xây dựng khu dân cư An Bình thành “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đạt kết quả như mong muốn, đề nghị các hội đoàn thể xã lắp đặt biển tự quản trên các tuyến đường được phân công; phối hợp các ngành và Ban phát triển thôn tổ chức rà soát thực tế từng hộ dân trên địa bàn thôn An Bình, đăng ký vận động hộ theo từng năm về thực hiện cải tạo vườn tạp; xây dựng tường rào, cổng ngõ; di dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, sản xuất kinh doanh; trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường. Các ngành, hội đoàn thể, thành viên BCĐ xã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo thời gian quy định. Chi bộ phân công nhiệm vụ Ban công tác mặt trận, chi hội đoàn thể thôn tự quản các tuyến ngõ xóm, xây dựng kế hoạch phối hợp Mặt trận, hội đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM KM. Ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên thực hiện các tiêu chí đồng thời thường xuyên phối hợp thành viên BCĐ xã trong việc rà soát, lập dự toán chi tiết và triển khai thực hiện các nội dung trong năm 2018. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức trồng cây xanh, xây dựng bồn hoa trên các tuyến đường của thôn"./.

Tác giả: Xã Bình Chánh

Nguồn tin: thangbinh.gov.vn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000202782

Hôm nay: 48
Tuần này: 70
Tháng này: 11092
Năm này: 27764

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào