Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Chánh nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Trong những năm qua, Đảng ủy xã Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, Đảng ủy xã Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, nhờ vậy công tác dân vận chính quyền ở Bình Chánh đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan nhà nước về thực hành công tác Dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều chuyển biến.

     UBND xã đã cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp”; đồng thời phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tích cực phối hợp với dân vận Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt coi trọng và phát huy quyền làm chủ và những lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền. Đặc biệt, năm 2020, công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn xã đạt những kết quả trên các lĩnh vực, tập trung vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới, xây dựng thành công Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng GTNT (4,1 km), GTNĐ (4,5 km), các tuyến giao thông trên địa bàn xã như tuyến ĐH21 (1,85 km), tuyến ĐH29 (1,01 km).

Lãnh đạo xã Bình Chánh đối thoại với nhân dân thôn Mỹ Trà

     UBND xã tích cực phối hợp với dân vận Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể duy trì và xây dựng các mô hình Dân vận khéo, vận động nhân dân giao nộp các quỹ vận động đạt 100% chỉ tiêu giao. Tập trung công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 09/09 đơn, trong đó có 01 đơn trên lĩnh vực môi trường tại xã Bình Phú ảnh hưởng đến nhân dân xã Bình Chánh, đã chuyển huyện giải quyết.
     Để đạt được những kết quả trong công tác Dân vận chính quyền năm 2020, cả hệ thống chính trị của xã đã tập trung trong công tác vận động nhân dân, đề ra những giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có năng lực công tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế Một cửa như việc sửa dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm Tư pháp – Hộ tịch, phần mềm trẻ em, phần mềm quản lý đất đai…. Đồng thời, thực hiện niêm yết đầy đủ, dễ tra tìm danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận “Một cửa” cấp xã theo Quyết định 1258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.
     UBND xã đã tập trung nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm không để tồn đọng đơn thư theo luật định. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp định kỳ, đột xuất, thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Đảng ủy - HĐND - UBND xã duy trì lịch tiếp công dân hằng tháng, cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần. Việc phân loại, xử lý đơn được tập trung một mối. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư góp phần đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng góp phần cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn.
     Bên cạnh đó, hằng năm UBND xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền các văn bản luật như Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật đất đai, Luật Dân sự …. đồng thời tập huấn công tác hòa giải cơ sở cho cán bộ thôn, tổ làm công tác hòa giải ở thôn. Từ đó đơn thư giảm, hạn chế được đơn thư vượt cấp.
     Đồng chí Đoàn Ngọc Liêu - PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận xã cho biết: kinh nghiệm rút ra để làm tốt công tác dân vận chính quyền tại địa phương thời gian qua đó là, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc làm công tác tuyên truyền vận động; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”; thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Đặc biệt, chính quyền phải làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng luật… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động nhân dân.

Tác giả: Xã Bình Chánh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000191284

Hôm nay: 41
Tuần này: 57
Tháng này: 275
Năm này: 16266

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào