Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”

UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn huyện năm 2021.     Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn huyện (không áp dụng đối với thị trấn) có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp. Các xã, thôn có tuyến đường đẹp. Tất cả các thôn triển khai Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới theo Phụ lục II Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án/kế hoạch thực hiện (bao gồm: Thôn đã đạt chuẩn và thôn chưa đạt chuẩn nhưng có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu).


     Thời gian tổ chức cuộc thi, đối với UBND các xã rà soát các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, chọn 01 thôn tốt nhất để có văn bản đăng ký dự thi cấp huyện. Ngoài ra, UBND xã chọn hộ gia đình có vườn đẹp; tường rào - cổng ngõ đẹp; thôn có tuyến đường đẹp để có văn bản đăng ký dự thi cấp huyện. Hồ sơ dự thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”, UBND cấp xã gửi về UBND huyện, qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) huyện trước ngày 30/8/2021.
     Đối với cấp huyện trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức Cuộc thi cấp huyện chọn tối đa 2 thôn tiêu biểu nhất, 5 hộ gia đình có vườn đẹp, 5 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp và 5 tuyến đường đẹp cấp huyện để tham gia dự thi cấp tỉnh.
     Thời gian UBND cấp huyện tổ chức cuộc thi trong khoản thời gian: ngày 01-10/9/2021 và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh, qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 15/9/2021.
     Về cách thức tổ chức cuộc thi, UBND các xã phát động phong trào thi đua trong toàn thể nhân dân và mỗi xã lựa chọn tối đa 03 hộ gia đình có vườn đẹp, tối đa 03 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; tối đa 02 tuyến đường đẹp và 01 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu để gửi hồ sơ đăng ký tham gia dự thi cấp huyện.
     Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự thi của UBND các xã, UBND huyện tổ chức Cuộc thi cấp huyện gồm các phần thi: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm theo thang điểm tại các Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế (nếu cần); qua đó rà soát, lựa chọn: Tối đa 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và chọn tối đa 02 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu có thành tích cao nhất trong Cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh.


     Thông qua cuộc thi nhằm hát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn huyện, đẩy mạnh việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành một phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành những “Làng quê đáng sống”. Cạnh đó còn phát hiện, vinh danh các hộ gia đình xây dựng hàng rào xanh, trồng hoa, phát triển mô hình kinh tế vườn, vườn mẫu hoặc các nội dung khác về môi trường nông thôn. Để việc xây dựng đi vào thực chất, góp phần xây dựng nông thôn mới được bền vững, hiệu quả ở nông thôn nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, bảo đảm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững hơn. Đồng thời lựa chọn được các thôn tiêu biểu, điển hình nhất trong thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện để làm điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến; Các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn là cơ sở quan trọng góp phần xây dựngthành công “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao” và “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Tác giả: Xã Bình Chánh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Liên Kết Web

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000202877

Hôm nay: 143
Tuần này: 165
Tháng này: 11187
Năm này: 27859

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào