Kinh tế

 
Data pager
12
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 2, tin tức 1 đến 10 trong 12 tin tức.

Bình Chánh tuyên truyền thành lập THT, HTX

Sáng ngày 30.11, xã Bình Chánh phối hợp trường Chính trị Quảng Nam và Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp vừa và nhỏ tổ chức hội nghị tuyên truyền thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã (THT, HTX) và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Bình Chánh, tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022

Chiều ngày 22/11/2022, UBND xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.

Bình Chánh tập trung công tác phòng chống Dịch Tả lợn Châu Phi

UBND huyện Thăng Bình công bố dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Chánh theo Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 01/8/2022.

Xã Bình Chánh tổ chức Hội nghi sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022

Sáng ngày 11/5/2022, UBND xã Bình Chánh hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tập huấn dự án “Canh tác lúa thân thiện môi trường”

Sáng ngày 02/12/2021, Hội Nông dân xã Bình Chánh phối hợp với Hội Nông dân huyện Thăng Bình, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, tổ chức tập huấn kỹ thuật “Canh tác lúa thân thiện môi trường” cho hội viên hội Nông dân trên địa bàn xã Bình Chánh.

Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp năm 2021

Chiều ngày 25/11/2021, UBND xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

UBND xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

UBND xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đề án phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn đến hộ gia đình: Bình Chánh hoàn thành giai đoạn 1

Năm 2021, Bình Chánh là 1 trong 4 xã thực hiện thí điểm Đề án phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện Thăng Bình.

UBND xã Bình Chánh phổi hợp Hội Nông dân xã mở lớp học nghề nuôi,nhận biết và trị bệnh gà

UBND xã Bình Chánh phổi hợp Hội Nông dân xã mở lớp học nghề nuôi,nhận biết và trị bệnh gà

Xã Bình Chánh tổ chức tập huấn công tác môi trường cho phật tử chùa Vĩnh Gia.

Ngành tài nguyên môi trường xã Bình Chánh tổ chức tuyên truyên đề án quản lý chất thải rắn

Chuyên mục